Filmer

Här finner du två informativa filmer om dagvattendammar. Den ena tar upp utformning, dimensionering, reglering och annat som bör tas hänsyn till vid anläggning av en dagvattendamm. Den andra filmen visar hur estetiska värden och rekreation kan kombineras med åtgärder för ökad biologisk mångfald. Filmerna utspelar sig vid Skogbergadammen och Visingedammen i Täby kommun, som båda finns med i biblioteket med goda exempel.

Att tänka på vid utformning av dagvattendammar

Här beskrivs utformningen av de två Täby-dammarna och hur de fungerar. Rätt utformning ger god rening av dagvattnet och förutsättningar för en effektiv skötsel. Titta och låt dig inspireras!

Längd: 13:19

Att skapa mervärden i dagvattendammar

Vid en dagvattendamm finner du mängder med spännande djur och växter. Här finner du också avkoppling. Visingedammen ligger nära ett bostadsområde och dammen har byggts för att både rena dagvatten och för att vara vacker och tillgänglig. Promenadstigen runt dammen inbjuder till skön vandring i härlig natur. Vid Skogbergadammen skapas förutsättningar för biologisk mångfald. Där finns bland annat ett grodhotell och en unik miljö för den hotade gröna mosaiktrollsländan.

Längd: 5:04