Goda exempel på dagvattenlösningar i Stockholms län - en kunskapsbank och inspirationskälla!

Här serveras ett smörgåsbord av exempel på dagvattenanläggningar som ska inspirera till väl anlagda och skötta anläggningar i framtiden. Exemplen innefattar allt från LOD-lösningar (permeabla ytor, växtbäddar, gröna tak, skelettjordar m.m.) till end-of-pipe-lösningar (dammar eller motsvarande). Geografiskt sett är de spridda från Norrtälje till Södertälje.

Dessutom finner du två kortare filmer som fokuserar på dagvattendammar: hur de kan utformas, dimensioneras och skötas samt vilka mervärden och ekosystemtjänster som kan skapas i samband med anläggning av dagvattendammar.

Nedan kan du söka efter exempel utifrån typ av dagvattenanläggning eller geografisk plats på kartan längre ner på sidan.

Utvald_Grönt tak

Grönt tak mitt i city

View More
Utvald_Laduviken

Laduvikens vattenpark

View More
Utvald_Permeabel asfalt

Permeabel asfalt i Arlandastad

View More
Utvald_Rosersbergssystemet

Rosersbergssystemet

View More
Utvald_Öringevägen

Regnbädd i Tyresö

View More
Utvald_Västerled

Skelettjord i Bromma

View More
Utvald_Valhallavägen

Skelettjord till hundraårig allé

View More
Utvald_Skogbergadammen

Skogbergadammen i Täby

View More
Utvald_Visingedammen

Visingedammen i Täby

View More
Utvald_Kvisthamra

Översilningsyta i Norrtälje

View More
Utvald_Spånga

Svackdike i Spånga

View More
Utvald_enbarsvagen_S-talje

Överdämningsyta i Södertälje

View More
Karta_Sthlm_med nummer_2

Gröna tak
1. Grönt tak mitt i city

Dagvattenhantering i flera steg
2. Laduvikens vattenpark
3. Rosersbergssystemet

Permeabel asfalt
4. Permeabel asfalt i Arlandastad

Regnbädd
5. Regnbädd i Tyresö

Svackdiken
6. Svackdike i Spånga

Skelettjord
7. Skelettjord i Bromma
8. Skelettjord till hundraårig allé

Dagvattendammar
9. Skogbergadammen i Täby
10. Visingedammen i Täby

Översilningsytor
11. Översilningsyta i Norrtälje

Torra dammar/överdämningsytor
12. Överdämningsyta i Södertälje